Dla osób startujących w konkursach POPC i nie tylko istotny może okazać się wyrok NSA jaki zapadł w dniu 24 stycznia 2017 roku (sygn. akt II GSK 5592/16), w którym sąd ten przesądził, że składana w procedurze konkursowej płyta CD, na której znajdują się pliki z dokumentami elektronicznymi, stanowi element akt sprawy i jej treść powinna być badana przez sądy administracyjne.
Sprawa, o której  więcej przeczytacie na blogu ma o tyle istotne znaczenie, że zaprobowanie poglądu, jaki przedstawił sąd I instancji doprowadziłoby do  sytuacji, że kontrola działań organów rozpoznających wnioski o dofinansowanie byłaby – jak napisał w uzasadnieniu NSA – “ułomna i iluzoryczna“.
Łukasz Bazański

Autor jest radcą prawnym, prowadzącym spółkę i kancelarię radcy prawnego itB Legal, zajmującym się i specjalizującym w problematyce zagadnień wynikających z ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz prawa telekomunikacyjnego.

Powyższy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi opinii prawnej ani porady. W celu uzyskania pełnych informacji lub porady prawnej, prosimy o kontakt: www.itblegal.pl, sekretariat@itblegal.pl, tel. +48 32 77 45 888.

sprawa trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który wyrokiem z dnia 24 stycznia 2017 r. przyznał nam rację i uznał, że płyta CD wraz z nagranymi dokumentami stanowi część akt sprawy i winna być weryfikowana przez badający sprawę sąd administracyjny. Sąd oparł swe rozstrzygnięcie na sformułowanym przez nas zarzucie naruszenia art. 133 § 1 PPSA, wedle którego sąd wydaje wyrok na podstawie akt sprawy – w tym przypadku, płyta CD w istocie stanowi część akt sprawy – jest nośnikiem zawierającym w formie elektronicznej kluczowe dla sprawy dokumenty, w związku z czym WSA powinien dokonać weryfikacji znajdujących się na niej danych, tym bardziej, że miała ona fundamentalne znaczenie dla rozstrzygnięcia zaistniałego sporu. – See more at: https://okablowani.pl/plyta-cd-to-czesc-akt-sprawy-program-operacyjny-polska-cyfrowa-wazny-wyrok-nsa/#sthash.jtTlO6QK.dpuf