Jak wynika z zebranych w inwentaryzacji przez Urząd Komunikacji Elektronicznej danych mali i średni operatorzy nastawieni są w najbliższych latach na realizację sieci w standardzie NGA. Z raportu wynika również, że potwierdziły się nakłady na sieci FTTx, głównie dzięki inwestycjom MŚP, co umacnia przekonanie, że mali i średni operatorzy są solidnym i obiecującym sektorem inwestycyjnym na tym polu, gdzie technologia FTTx przeważa miażdżąco w planowanych projektach na lata 2015 i 2016. (wykresy źr. UKE).

Raport pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną, zrealizowanymi w 2013 r. i planowanymi w 2014 r. inwestycjami oraz budynkami umożliwiającymi kolokację (link).

MSP PROJEKTYFTTH MSP