Centrum Projektów Polska Cyfrowa poinformowało, że ze względu na dokonaną w dniu 31 grudnia 2015 r. ostateczną aktualizację „Listy obszarów interwencji z maksymalną kwotą wsparcia dla projektu na danym obszarze i intensywnością wsparcia dla projektu na danym obszarze” termin zakończenia naboru POPC dla Działania 1.1., zostaje przesunięty na dzień 14 lutego 2016 r.

Cały komunikat można przeczytać na stronie CPPC