Publikujemy analizę KIKE opartą o przedstawione 14.12.2015 r. na warsztatach POPC przez UKE informacje nt. przyjętego dla 1 naboru POPC modelu kosztowo-przychodowego.

20151223 Uwagi KIKE do modelu kosztowego UKE dla POPC