Dziś 30.09.2015 r. ok. 21:30 ogłoszony został na stronach CPPC wyczekiwany przez rynek nabór POPC 1.1:

https://cppc.gov.pl/programy/popc-2/po-polska-cyfrowa-1-1/nabor-wnioskow-popc-1-1/

Rozpoczynamy analizę przygotowanej dokumentacji, jednak już teraz warto podać kluczowe informacje w skali makro:

1. Nabór wniosków o dofinansowanie dla działania 1.1 będzie trwał od 02 listopada 2015 roku do 30 grudnia 2015 roku. Wnioski o dofinansowanie można składać do dnia 30 grudnia 2015 r. do godziny 23:59 przy wykorzystaniu platformy ePUAP.

2. Łącznie wyznaczono 230 obszarów konkursowych o różnej intensywności wsparcia. Jak wynika ze wstępnego przeglądu obszarów – maksymalna kwota dofinansowania zawiera się w widełkach od 2,57 mln do 5,26 mln zł przy maksymalnej intensywności wsparcia pomiędzy 55%, a 69%.

3. Liczba HP w zasięgu obszarów wynosi od 1326 do 4711. Należy jednak zauważyć, iż minimalna liczba HP, jakie muszą zostać objęte projektem waha się od 16,15% do 75,41%, a więc różnice są duże.


Uwaga. Wieczorem po opublikowaniu informacji o naborze, serwery CPPC były przez kilkadziesiąt minut niedostępne prawdopodobnie z uwagi na duże zainteresowanie opublikowanymi danymi. Od 23:10 przejściowy problem wydaje się być rozwiązany.