Prowadzimy w Izbie aktualnie konsultacje dotyczące SIIS. Prosimy o kontakt z biurem KIKE osoby, które w Waszych firmach zajmują się raportowaniem do SIIS oraz firmowymi systemami paszportyzacji. Przygotowujemy zespół, który wypracuje w ramach KIKE postulaty zmian w SIIS zarówno w obecnej wersji (problemy bieżące) jak i w przyszłości (roboczo SIIS 2.0). Izba stoi na stanowisku, że warto podyskutować o zastąpieniu arkusze xls paszportami sieci.