I Lubelska Konferencja Operatorów Telekomunikacyjnych przeznaczona była dla lokalnych i regionalnych przedstawicieli (właścicieli) firm telekomunikacyjnych zainteresowanych korzystaniem z powstającej na Lubelszczyźnie sieci szerokopasmowej w charakterze „operatorów ostatniej mili”. Odbyła się 4 grudnia br.

ILOT
Celem Konferencji była prezentacja aktualnego stanu realizacji Projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo lubelskie” oraz wstępne omówienie aspektów prawnych, organizacyjnych, ekonomicznych i technicznych korzystania z sieci przez „operatorów ostatniej mili”. Zapraszamy do szerszej relacji (link) (źr. materiały konferencyjne).
KIKE reprezentował wiceprezes Izby – Piotr Marciniak.