Komplet dokumentów złożyła i oczekuje na przyjęcie w poczet członków KIKE firma: Internet Union S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Złotnicka 28, rekomendowana przez firmy: TPnets.com – Tomasz Bathelt, Piotr Marciniak i Fero Agnieszka Budner.