W styczniu 2017 r. w Ministerstwie Cyfryzacji ponownie ruszyły prace grupy roboczej Rady UE poświęcone Kodeksowi Łączności Elektronicznej. Podczas dyskusji, w której udział wzięli przedstawiciele administracji publicznej, izb branżowych oraz dużych operatorów, omawiano rozwiązania dotyczące usługi powszechnej.

Poniżej link do Kodeksu:

Zapoznaj się z kodeksem