Kontynuując dyskusję na temat stawek stosowanych przez przedsiębiorstwa energetyczne za udostępnienie słupów na potrzeby działalności telekomunikacyjnej Izba przygotowała i przesłała do UKE stanowisko do kolejnego projektu decyzji opublikowanego przez ten Urząd, tym razem dotyczącego infrastruktury Enea Operatora sp. z o.o. Stanowisko KIKE można pobrać tutaj (2015_07_16_stanowisko_KIKE_stawka_za_słupy_NN_Enea), a wyniki przeprowadzonego postępowania konsultacyjnego dostępne są już na stronie UKE.