Deklarację przystąpienia do KIKE wraz z kompletem dokumentów złożyło Stowarzyszenie Dąbrowa Sky z Łodzi rekomendowane przez TPnets.com i TVSat364.