W związku z ogłoszonym trzecim już przesunięciem terminu naboru działania FERC.01.01 „Zwiększenie dostępu do ultra-szybkiego internetu szerokopasmowego” jako organizacja gospodarcza zrzeszająca wielu potencjalnych wnioskodawców tego działania, Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej pragnie wyrazić zaniepokojenie takim obrotem sytuacji.
Przypomnijmy, że zgodnie z pierwotnym planem nabór FERC.01.01 miał odbyć się późną jesienią 2022; kolejne przesunięcia terminu jego rozpoczęcia sprawiają, iż realne opóźnienie sięga niemal roku. Ma to niebagatelny wpływ na plany inwestycyjne i działania operatorów, którzy od wielu miesięcy przygotowują swoje firmy na podjęcie wyzwania likwidacji białych plam na obszarach inwestycyjnych.
Dlatego prosimy CPPC i MFiPR o wyjaśnienie powodów zwlekania z rozpoczęciem konkursu, a także wyjaśnienie dlaczego informacja w tej sprawie podawana jest niemal w ostatniej chwili, co uniemożliwia jakiekolwiek racjonalne zaplanowanie procesu aplikacyjnego.
Kolejne przesunięcia terminu naboru FERC.01.01 powodują liczne dociekania w środowisku operatorskim dotyczące powodów takiego stanu rzeczy, na czele z sugestiami o możliwej zmianie obszarów konkursów poprzez przesunięcie do nich punktów adresowych z obszarów, na które nie znalazł się popyt w zakończonym 4 sierpnia naborze C1.1.1 KPO.
Informacje takie podsycają tylko stan niepewności, w jakim od wielu miesięcy funkcjonują mali i średni przedsiębiorcy telekomunikacyjni; gdyby wspomniana zmiana faktycznie nastąpiła, wówczas oznaczałoby to zaprzepaszczenie pracy analitycznej, wykonanej przez ISP od początku czerwca b.r., tj. od momentu ogłoszenia obszarów konkursowych KPO/FERC.
Zasadne wydaje się w tym miejscu podkreślenie, iż – wbrew tonowi oficjalnych komunikatów – nabór C1.1.1 KPO nie zakończył się sukcesem. Zarówno stosunkowo niewielka liczba złożonych wniosków, jak i fakt nieobjęcia znacznej części obszarów nawet 1 wnioskiem oznaczają, iż prawidłowe były diagnozy KIKE, wskazujące na zbyt dużą skalę obszarów, niewykorzystującą potencjału krajowego środowiska małych i średnich operatorów.
Dlatego też – co podkreślaliśmy wielokrotnie – zdaniem KIKE wszelkie ewentualne zmiany obszarów konkursowych powinny iść w kierunku ich zmniejszenia, a nie dodawania kolejnych PA.
KIKE stoi na stanowisku, iż odpowiednim forum do omówienia naszych pytań i wątpliwości byłyby kolejne warsztaty on-line CPPC lub też posiedzenie KM FERC.
Podkreślamy, iż Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej niezmiennie deklaruje gotowość do rozmów i wsparcia na rzecz administracji publicznej, celem wypracowania optymalnych dla obu stron zasad przepływu środków publicznych w nowej perspektywie finansowej w oparciu o przedstawiony katalog propozycji.

Stanowisko do pobrania tutaj: link