Nowe obowiązki z zakresu Ochrony Danych Osobowych

W dniu 27 listopada w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz. U. 1662).Ustawa ta zwiera nowelizację ponad 30 ustaw, jedną z nich jest ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182).

Nowelizowane przepisy ustawy o ochronie danych osobowych dotyczą głównie zmian:

doprecyzowanie i rozszerzenie uprawnień i obowiązków administratora bezpieczeństwa informacji. Administrator bezpieczeństwa informacji na mocy zmienionych przepisów staje się organem kontrolującym zasady przetwarzania danych osobowych,

  • uprawnień Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Na GIODO nałożono obowiązek prowadzenia rejestru administratorów bezpieczeństwa informacji oraz nadano uprawnienia żądania od zarejestrowanych administratorów bezpieczeństwa informacji sprawdzenia zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych,
  • zasad rejestracji zbiorów danych osobowych. Rejestracji przez GIODO nie podlegają zbiory zarejestrowane przez administratora bezpieczeństwa informacji oraz prowadzone w formie innej niż informatycznej. Zmianie zasad rejestracji nie podlegają dane osobowe wrażliwe.

Ponadto nowelizacją objęto zasady przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. oraz przewiduje czas na dostosowanie się do wymogów tam zawartych do 30 czerwca 2015 r.

Więcej na stronie

https://4telpartner.pl/index.php/aktualnosci/96-nowe-obowiazki-z-zakresu-ochrony-danych-osobowych