Po wystąpieniu odnośnie nieuzasadnionego wprowadzenia w nieakceptowalnym trybie dodatkowych obowiązków sprawozdawczych wobec beneficjentów POIG 8.4 otrzymaliśmy informację, iż analogiczne wezwanie otrzymali beneficjenci RPW II.1. Stąd przesłaliśmy i publikujemy sprzeciw KIKE również w tym zakresie.

Wg naszych informacji oba wezwania są efektem decyzji jednego z departamentów MIR podjętych bez konsultacji środowiskowych i jak widać, bez sporządzenia uzasadnienia.

Mamy świadomość, iż każdy operator rozlicza się niezależnie i nasze wątpliwości oraz wystąpienia nie mogą stanowić podstawy do odmowy przekazania danych. KIKE sugeruje jednak, by wszyscy beneficjenci obu działań bez względu na to, czy przekażą, czy też nie dane do 5.06. złożyły stosowny protest do wszystkich w/w instytucji z wnioskiem o zaprzestanie tego typu praktyk. Prosze swobodnie wykorzystywać prrzy ttym dowolny zakres naszej argumentacji z opublikowanych pism. KIKE jest krytyczna wobec podstaw prawnych, celów, zasadności i trybu obłożenia beneficjentów dodatkowymi obowiązkami sprawozdawczymi. I jako Izba, nie zamierzamy poprzestać na samych pismach.

20150603 protest KIKE nowe obowiazki raport SIIS do PARP