Inwestycje w nowoczesną, światłowodową sieć GPON realizowane w Łodzi i Zgierzu wysunęły TPnets.com, właściciela miejskiej sieci MNC.PL na pierwsze miejsce w rankingu łódzkich dostawców Internetu dostępnym na stronach Netindex.com.

– Wraz ze wzrostem ilości podłączanych abonentów, wartości mierzone przez Netindex stale rosną. Na koniec maja 2014 r. wynoszą odpowiednio 45/47 Mb up/down. To proces naturalny – w ramach usług opartych o światłowodową infrastrukturę GPON rośnie bowiem liczba abonentów korzystających z pakietów o wysokich prędkościach do 100 Mb.” – mówi Tomasz Bathelt, współwłaściciel TPnets.com.

Inwestycja TPnets.com współfinansowana jest ze środków POIG 8.4 przeznaczonych na budowę sieci dostępowych. Realizowany od lata 2013 r. projekt, obejmie w ciągu 2 lat kilka wybranych osiedli na terenie Łodzi i Zgierza, i sprawi, że w zasięgu sieci znajdzie się łącznie przeszło 10 tys. HP – czyli lokali w zasięgu węzłów budowanej sieci GPON, które można podłączyć.

Lokalni operatorzy skupieni w KIKE uczestniczą od 1.5 roku w konsultacjach dot. kolejnej perspektywy finansowej. Z informacji przekazywanych z MAC nie jest aktualnie jasne, czy resort nie wykluczy MŚP z przyszłych dofinansowań stawiając tak wysokie wymagania inwestycyjne (w zakresie minimalnego budżetu lub obszaru projektu obejmującego kilka powiatów), których żadni ISP nie będą w stanie zrealizować. Przypomnijmy, iż lokalni dostawcy Internetu realizują w ramach poprzedniej perspektywy finansowej przeszło 700 projektów, na łączną sumę blisko miliarda złotych, na terenie całego kraju. Opisywany wyżej przykład TPnets.com jest tu typowy.

– Wszystkie nasze projekty realizowane obecnie bądź ukończone w ramach PO IG 8.4 są zbudowane w technologii światłowodowej. Już dziś przygotowani jesteśmy na świadczenie usług z prędkością do 1Gb/s dla abonenta końcowego. – mówi Andrzej Owczarek prezes zarządu Grupy Multiplay, w skład której wchodzą firmy zrzeszone również w KIKE. Grupa wybudowała dotąd w ramach projektów ponad 900km dostępowej sieci światłowodowej.

Dzięki inwestycjom operatorów lokalnych realizowanym z budżetu wielkości kilku mln złotych powstają sieci dostępowe światłowodowe i radiowe docierające do tysięcy potencjalnych odbiorców każda. Ostatnie konkursy POIG 8.4 z 2012 i 2013 r. dofinansowały przy tym niemal w całości projekty światłowodowe spełniające wymagania sieci nowej generacji (NGN) i często zapewniają dostęp do Internetu z prędkością przekraczającą 100 Mb/s. Wskazanym wydaje się więc wykorzystanie zdobytych doświadczeń i potencjału lokalnych operatorów również po 2015 r.

– “Decydujące w zakresie nowych inwestycji będą zasady konkursów w ramach kolejnej unijnej perspektywy finansowej 2014-2020, nad którymi pracują obecnie resorty MAC i MIR. Jeśli w ramach budżetu POPC będą realnie dostępne środki dla małych i średnich przedsiębiorstw wiele z nich z chęcią wykorzysta potencjał i doświadczenie w rozszerzeniu inwestycji światłowodowych również na obszary typowo wiejskie. Wiele z miejscowości, z uwagi na ukształtowanie terenu i zalesienie, pozostaje poza możliwościami technicznymi dostarczenia usług drogą radiową. Z kolei rozproszenie zabudowy i koszty realizacji inwestycji światłowodowych wobec spodziewanych przez abonentów niskich opłat za usługi, najczęściej wykluczają możliwość inwestowania z własnych środków. Wielu operatorów MŚP liczy w tej kwestii na dofinansowania z POPC – mówi Piotr Marciniak – wice prezes Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej.