Zarząd Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej podpisując w dniu 2013-12-17 Uchwałę Nr ZA2013/IX/1 dokonał przyjęcia w poczet członków firmę:

1. Progress Connect Paweł Hudy z siedzibą w Harasiukach 30 B w podkarpackim, rekomendowana przez firmy: Free-Net Tomasz Gajewski oraz Cyberteam Sp. z o.o.

pod warunkiem wniesienia opłaty wpisowej.