Komplet dokumentów złożyły i oczekują na przyjęcie w poczet członków KIKE firmy:

1. A. Z. Hynasińscy sp. j. z siedzibą w Poddębicach, ul. Klińskiego 20 a, rekomendowana przez firmy: TPnets.com Tomasz Bathelt, Piotr Marciniak i Connected Sp. z o.o.

2. Zapnet Karol Zapart sp. j. z siedzibą w Sośnie, rekomendowana przez firmy: TPnets.com Tomasz Bathelt, Piotr Marciniak i Connected Sp. z o.o.