2 października 2013 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (POPC). Program będzie wspierał obszar technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), w tym w szczególności przedsięwzięcia polegające na tworzeniu sieci szerokopasmowych oraz rozwoju e-usług publicznych na poziomie centralnym.

KIKE intensywnie uczestniczy w pracach nad POPC od wersji pierwszej dokumentu uznając ten program za kluczowy dla rozwoju sieci szerokopasmowych w najbliższych latach w Polsce. Stąd właśnie nad osią pierwszą POPC koncentrują się od blisko roku nasze prace. Prezentujemy dziś stanowisko Izby do wersji trzeciej POPC przekazanej do konsultacji społecznych.

Więcej informacji o konsultacjach oraz treść trzeciej wersji POPC wraz z dokumentem Diagnoza dla POPC dostępne są na stronach MRR pod adresem:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/konsultacje/Strony/Okonsultacjach.aspx