UKE przypomina, iż 31 marca upływa termin składania formularzy sprawozdawczych przedsiębiorców telekomunikacyjnych i operatorów pocztowych.

Obowiązek informacyjny przedsiębiorców telekomunikacyjnych:

https://www.uke.gov.pl/obowiazek-informacyjny-przedsiebiorcow-telekomunikacyjnych-6742


Obowiązek przedłożenia sprawozdania z działalności pocztowej za rok 2014:


https://www.uke.gov.pl/formularz-sprawozdania-dla-operatorow-pocztowych-13256

Obowiązek inwentaryzacji posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej za rok 2014:

https://www.uke.gov.pl/obowiazek-inwentaryzacji-posiadanej-infrastruktury-telekomunikacyjnej-za-rok-2014-15314.

Źródło: https://www.uke.gov.pl/uke-przypomina-o-obowiazku-sprawozdawczym-15440

* * *

Równocześnie Beneficjenci projektów dofinansowanych z POIG 8.4, które nadal są w realizacji, powinni pamiętać o obowiązku zgłoszenia do SIIS postępów w budowanych sieciach za pierwszy kwartał 2015 r. do 10.04.2015 r. Stosowna tabela znajduje się w opublikowanej wczoraj na naszej stronie kopii pisma WWPE.

https://www.kike.com.pl/files/2015/03/Raporty-kwartalne-Beneficjenta-do-SIIS-20140630.pdf