Komplet dokumentów złożyła i oczekuje na przyjęcie w poczet członków KIKE firma:

1. F.H.U. SKAWSOFT s.c. z siedzibą w Skawinie, ul. Kopernika 17C/2, rekomendowana przez firmy: eFuzja Sp. z o.o. oraz K3-Kamil Kurek.