MRR zaprasza na konferencje regionalne, w trakcie których zostaną zaprezentowane założenia realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

Konferencje regionalne zostaną przeprowadzone w terminie od 10 do 24 lipca 2013 r. w następujących miastach:

Kraków (10.07), Poznań (11.07), Gdańsk (19.07) i Warszawa (24.07).

W czasie konferencji zostały przewidziane wystąpienia przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Są one adresowane w szczególności do: przedsiębiorców, jednostek administracji samorządowej, jednostek administracji rządowej oraz jednostek im podległych, organizacji pozarządowych, jednostek badawczo- rozwojowych, jednostki naukowych, instytucji kultury, instytucji informacji turystycznej, jednostek odpowiedzialnych odpowiedzialnych za zapewnienie funkcjonowania i rozwijanie polskiego systemu informacji turystycznej.

Więcej informacji nt. spotkań, formularze rejestracyjne i dokumenty dostępne są na stronie:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/konsultacje-popc