Dziękujemy za udział w warsztatach MEDIAKOM, które odbyły się 18-19 wześnia, a których partnerem merytorycznym była KIKE. Poniżej przedstawiamy prezentacje, które wykorzystaliśmy w trakcie warsztatów, by przybliżyć Raport KIKE, inwestycje szerokopasmowe POIG 8.4 oraz węzeł łódzki.

Raport KIKE (link)
Inwestycje szerokopasmowe POIG 8.4 w łódzkim (link)
Łódzki IX (link)