– “Rok 2013 będzie okresem zmian w prawie, być może bardzo kontrowersyjnych…” – zapowiada Wojciech Dziomdziora (Dyrektor Spraw Publicznych i CSR Orange Polska). W przygotowaniu są nowelizacje dotyczące ochrony konkurencyjności a wśród nich zmiany, które pod groźbą kary będą zobowiązywać osoby na stanowiskach kierowniczych do donoszenia o czynnych naruszeniach uczciwej konkurencji. Karane mogę być również nieumyślne działania prowadzące do nieuczciwej konkurencji. Nowelizacja może wzmocnić prawa konsumenta dokonującego zakupów na odległość. Trwają konsultacje nad poprawkami i prace nad projektem, gotowe zmiany mogą zostać wprowadzone do końca 2013 roku.

Pośród zmian już wprowadzonych warto zwrócić uwagę na obowiązek dotrzymania przez stacjonarnych operatorów terminu jednodniowego przeniesienia numeru telefonicznego (zmiany w Prawie Telekomunikacyjnym). Do 28 lutego nadawcy treści telewizyjnych zobowiązani zostali również do wprowadzenia oznaczeń programów, które nie powinny trafiać do dzieci i osób nieletnich (Ustawa o RiTV). Jak zaznacza Wojciech Dziomdziora okres, w którym zmiany w oznaczeniach programów miały zostać wprowadzone był zbyt krótki i nie wszyscy operatorzy byli w stanie fizycznie sprostać wymaganiom. Problemem również jest fakt, że wiele programów nadawanych jest przez zagranicznych producentów.

___
W Serocku, k. Warszawy, trwa konferencja FORTEL 2013. Tematyka spotkania kierowana jest do operatorów sieciowych i dostawców treści TV.