W Chorzowie odbyła się konferencja: “Klaster e-Południe jako platforma poprawy innowacyjności i rozwoju technologicznego operatorów telekomunikacyjnych w województwie śląskim”. Rozmawiano o możliwościach współpracy lokalnych ISP, szansach na wdrażanie nowych technologii, współpracy przedsiębiorców z uczelniami i instytucjami badawczymi.

Integracja i współpraca jest jedną z kluczowych dróg do przetrwania małych przedsiębiorstw ISP na rynku telekomunikacyjnym, twierdzi Marcin Jabłoński (Prezes Zarządu – CONNECTIONPOINT sp. z o.o., szkoleniowiec współpracujący między innymi z instytucjami badawczymi i otoczenia biznesu). Jego zdaniem uczestnictwo w klastrach daje szansę na dostęp do szerszej wiedzy i możliwość wdrażania najnowszych technologii, jak również na pozyskanie znaczących środków finansowych i dotacji. Szanse na rozwój klastra związane są nie tylko z bezpośrednią współpracą między przedsiębiorstwami i instytucjami, ale również z promocją – pomóc w tym Klastrowi e-Południe ma między innymi udział w targach IBC/Amsterdam, CeBIT/Hannover.

Wśród zagrożeń dla stacjonarnych ISP Marcin Jabłoński wymienił szybko rozwijające się technologie dostępu mobilnego, które – jak szacuje – w przeciągu 10 lat mogą stać się poważną konkurencją. Możliwość wykupienia mniejszych operatorów przez większych wydaje się być już standardowym zagrożeniem dla małych firm, wymienianym na spotkaniach branżowych.

Stowarzyszenie e-Południe w ramach projektów związanych z klastrem pracuje nad wdrożeniem platformy Call Center, która pełną funkcjonalność osiągnie w III kwartale2013r.; monitoringiem IP; VoIP; oraz EPIX w ramach którego wystartował EP-Global Beta (z wyjściem na świat przez Warszawę i niezależnie przez Ostrawę). Krzysztof Czuszek zaznacza, że ruch w EP-Global będzie kierowany tak, by obniżać maksymalnie koszty, a najdrożsi operatorzy będą traktowani przede wszystkim jak backup. EPIX rozwija się i obecnie generuje około 70Gbps ruchu, co stanowi 40% wzrost względem ostatniego półrocza. Wśród pomysłów na projekty realizowane w przyszłości, w EPIX, pojawiły się plany stworzenia przestrzeni storage i związanej z tym możliwości sprzedaży usługi “backup danych” dla firm. Stowarzyszenie e-Południe będzie również wspierać wdrażanie TV wśród członków KIKE.

Dr. Joanna Kurowska-Pysz argumentowała znaczenie współpracy przedsiębiorców z uczelniami i instytucjami badawczymi, dzięki której szanse na innowacyjność rosną. Z jednej strony uczelnie i instytucje są w stanie zapewnić laboratoria, sprzęt badawczy, z drugiej przedsiębiorcy wiedzę praktyczną. Spore możliwości w takiej współpracy upatrują studenci, którzy dzięki niej mają szansę wejścia na rynek pracy z dużą wiedzą nie tylko teoretyczną.

.

Konferencję otwiera Adam Kossowski

Więcej zdjęć – zapraszamy do galerii KIKE : (kliknij tutaj)

.

.