W związku z informacją opublikowaną na stronie internetowej UKE „Prezes UKE proponuje operatorom telekomunikacyjnym Memorandum w sprawie jakości“, która ukazała się dnia 18 maja 2012 r. oraz wychodząc naprzeciw przedsiębiorcom, izbom, stowarzyszeniom oraz innym instytucjom, które nie uczestniczyły w spotkaniu w UKE dnia 18 maja 2012 r., przedstawiciele tych podmiotów proszeni są o zgłaszanie Prezesowi UKE chęci współpracy.

Dodatkowo przedsiębiorcy, izby, stowarzyszenia, oraz inne organizacje, które wyrażą chęć współpracy w Zespole roboczym w ramach Memorandum, opracowującym zasady informowania klienta o świadczonych usługach, w tym o ich jakości i dostępności, proszeni są o wytypowanie swoich przedstawicieli i zgłoszenie ich do Departamentu Kontroli i Egzekucji na adres poczty a.siewicz@uke.gov.pl

Źródło: UKE

Polecamy również lekturę artykułu dotykającego zagadnienia planowanych pomiarów jakości opublikowanego na stronach RPKOM.