Publikujemy stanowisko Izby dotyczące zgłaszanych do UKE problemów związanych z korzystaniem z infolinii.

2015_12_28_Infolinie_odpowiedź do UKE