W dniu 6 listopada br. Wiceprezes Izby Konrad Baranowski wziął udział z ramienia KIKE w pierwszej konferencji z cyklu „Pożyczka szerokopasmowa –  szansa rozwoju dla lokalnych banków i lokalnych operatorów ISP”. Kolejne spotkania planowane są w listopadzie w 3 innych lokalizacjach w Polsce (Pomorze, Śląsk). Jest to równocześnie kontynuacja tematu relacji z bankami spółdzielczymi, zapoczątkowanych spotkaniami z BGK oraz spotkaniem pilotażowym w Lublinie w sierniu br., o którym informowaliśmy wcześniej.

Celem konferencji jest edukacja podmiotów zainteresowanych udzielaniem oraz uzyskaniem nisko oprocentowanej „pożyczki szerokopasmowej” na inwestycje telekomunikacyjne, zachęcenie banków spółdzielczych do wzięcia udziału w postępowaniu na wybór pośredników finansowych w programie BGK oraz edukacja lokalnych operatorów telekomunikacyjnych w zakresie możliwości podjęcia szerszej współpracy z bankami spółdzielczymi.

Więcej informacji dostępnych będzie podczas paneli poświęconych finansowaniu inwestycji szerokopasmowych podczas nadchodzącej XXIII Konferencji KIKE – serdecznie zapraszamy!