Zgodnie z najbardziej aktualnymi informacjami uzyskanymi z Banku Gospodarstwa Krajowego i od pośredników finansowych, najbliższe tygodnie to ostatni moment na składanie wniosków o pożyczkę szerokopasmową. Przypomnijmy, że środkami w kwocie łącznie kilkunastu milionów zł dysponują jeszcze: TISE, MARR SA oraz Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie. Pośrednicy ci wykorzystują jednak ostatnie rezerwy, pochodzące z tzw. praw opcji. Po ich wykorzystaniu pula środków na niskooprocentowane pożyczki się wyczerpie. Dodatkowo, kredytów na większe inwestycje (powyżej 50 mln zł) udziela też bezpośrednio BGK, jednakże z uwagi na konieczność rozliczenia projektów do końca 2023 roku, początek przyszłego roku będzie ostatnią szansą na złożenie wniosku, dającego możliwość na podpisanie umowy i terminową realizację projektu.