Szanowni Państwo,

Urząd Komunikacji Elektronicznej, instytucja o charakterze specjalistycznym w osi I Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zaprasza na warsztaty dla wnioskodawców i beneficjentów działania 1.1 POPC.

Spotkanie odbędzie się 19 marca 2019 r. w Warszawie, w Centrum Konferencyjnym NIMBUS, Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa.

Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję do zapoznania się m.in. z możliwościami finansowania inwestycji szerokopasmowych POPC, zasadami dotyczącymi przygotowania beneficjentów do kontroli sieci telekomunikacyjnych zrealizowanych w ramach POPC oraz wymaganiami technicznymi i praktycznymi aspektami dostępu hurtowego. Podczas warsztatów zostanie zaprezentowane narzędzie służące przeprowadzaniu Testów Margin Squeeze dla sieci POPC.

Warsztaty poprowadzą eksperci z Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz Banku Gospodarstwa Krajowego.  

Zapisy na warsztaty będą prowadzone w formie elektronicznej poprzez formularz zgłoszeniowy od 13 marca do 18 marca do godz. 12.00. O rejestracji decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz rejestracyjny „Warsztaty dla wnioskodawców i beneficjentów działania 1.1 POPC”

W sprawach organizacyjnych proszę o kontakt: Małgorzata Porębska, e-mail: malgorzata.porebska@uke.gov.pl

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu, ani ewentualnego noclegu uczestnika. Liczba miejsc jest ograniczona – maksymalnie 4 osoby od jednego wnioskodawcy/beneficjenta.

Szczegółowa agenda warsztatów znajduje się w formularzu zgłoszeniowym.

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach!