W związku z intensywnymi pracami nad programem FERC 2021-27, CPPC przekazało izbom telekomunikacyjnym formularz kosztów jednostkowych budowy sieci. Prosimy wszystkich operatorów o jego wypełnienie. Udostępniony formularz należy uzupełnić w kolumnie „G” – „JEDNOSTKOWA CENA NETTO” wpisując kolejno dla każdego z wierszy koszt netto dla poszczególnych elementów budowy sieci. Wskazane przez firmy dane wykorzystane będą do szacowania kosztów podobnych inwestycji w kontekście nowej perspektywy finansowej i planowanych nowych naborów wniosków o dofinansowanie, które będą w jej ramach finansowane.
Uprzejmie prosimy o odesłanie wypełnionych formularzy w terminie do 7 marca 2022 na adres biuro@kike.pl.