Przypominamy, że tylko do 30 czerwca pośrednicy finansowi pożyczek szerokopasmowych przyjmują wnioski kredytowe, na podstawie których udzielić mogą wsparcia na preferencyjnych warunkach 0,25% rocznie.

Jak informowaliśmy wcześniej, okres obowiązywania “anty-covidowych” warunków, uzgodnionych przez BGK z instytucjami finansowymi m.in. wskutek zabiegów KIKE, przedłożony został do końca bieżącego miesiąca, jednak z uwagi na poprawę sytuacji pandemicznej nie ulegnie dalszemu rozszerzeniu. Dlatego wszyscy ISP, którzy chcieliby uzyskać pożyczkę inwestycyjną lub płynnościową i mogą wykazać negatywny wpływ pandemii na swój biznes, powinni w najbliższych dniach zwrócić się do Towarzystwa Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, BS w Trzebieszowie lub MARR SA.