Przypominamy, że w dniu 23 czerwca odbędą się kolejne warsztaty z cyklu skierowanego dla beneficjentów 1.1 POPC oraz OK dotyczących współpracy międzyoperatorskiej. Tematem przewodnim najbliższego spotkania będą konsekwencje zmian oferty hurtowej. Operatorzy hurtowi planują przedstawić własne propozycje w zakresie możliwej adaptacji obowiązujących terminowo i bezterminowo umów z operatorami korzystającymi do warunków nowych oferty, negocjowanej właśnie z UKE, co z pewnością wpłynie na warunki ich współpracy z ISP. Dlatego też zachęcamy wszystkich małych i średnich operatorów do udziału w spotkaniu i do zgłaszania własnych spostrzeżeń w zakresie współpracy hurtowej.