Ministerstwo Rozwoju Regionalnego pracuje nad uruchomieniem programu wsparcia budowy sieci dostępowych w pięciu województwach Polski Wschodniej – poinformował podczas dyskusji panelowej na konferencji Krajowego Forum Szerokopasmowego Michał Ziętara, dyrektor departamentu programów ponadregionalnych w MRR.

– Szczegóły i zasady będą znane w I połowie przyszłego roku. Na razie wiadomo, że przewidywana jest na ten cel kwota blisko 50 mln euro. W działaniu tym będziemy się starali wykorzystać najlepsze praktyki z 8.4 POIG – mówił Ziętra. Jednak w odróżnieniu do działania 8.4 POIG instytucją odpowiedzialną za projekt, rozpatrującą wnioski przedsiębiorców i rozdzielającą środki, będzie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, a nie Władza Wdrażająca Programy Europejskie.
– WWPE przechodzi kolejną restrukturyzację i musi jeszcze usprawnić funkcjonowanie działania 8.4 POIG – wyjaśnił Ziętara.

Źródło: Portal PolskaSzerokopasmowa.pl