W dniu 6 października 2020 r. Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej przy współpracy z itB Legal Bazański, Grabiec Kancelaria Radców Prawnych przygotowała i przesłała do Ministerstwa Cyfryzacji Stanowisko do konsultacji projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych (UD68) – do pobrania tutaj – wraz załącznikami, tj.:

– opinią prawną przygotowaną na zlecenie Izby na potrzeby konsultacji;

– badaniem wykonanym przez Izbę na potrzeby konsultacji.

7 września 2020 r. Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło konsultacje dotyczące nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, która m.in. przyznawać ma Kolegium ds. Cyberbezpieczeństwa kompetencje do uznania dostawcy sprzętu za stwarzającego ryzyko w zakresie cyberbezpieczeństwa, szczególnie jeśli jest to dostawca spoza UE lub NATO. Konsekwencją przyjętych w nowelizacji procedur może być nakaz wycofania z rynku sprzętu danego producenta – nakaz usunięcia sprzętu oznaczać ma nie tylko zakaz jego dalszej sprzedaży na rynku, ale nakaz wymiany sprzętu już używanego przez operatorów – na własny koszt! Poprosiliśmy Państwa o wypełnienie ankiety dotyczącej skali wykorzystania przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych urządzeń producentów pochodzących spoza Unii Europejskiej oraz NATO – otrzymaliśmy kilkadziesiąt odpowiedzi – dziękujemy wszystkim za udział.  Na podstawie wyników z ankiet opracowaliśmy raport – do pobrania tutaj.

Zleciliśmy również przygotowanie opinii w przedmiocie oceny zgodności z Konstytucją projektu ustawy o zmianie ustawy – o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych, którą przygotował  dr hab. Mariusz Bidziński, prof. Uniwersytetu SWPS – do pobrania tutaj.