W związku z konsultacjami projektu Narodowego Planu Szerokopasmowego, KIKE przygotowała i przekazała MAiC pakiet uwag roboczych wraz z opinią o projekcie NPS , a także załącznikami dot. przygotowania analityki rynku operatorskiego w Polsce i wpływu dofinansowań unijnych na inwestycje szerokopasmowe w sektorze MŚP. Poniżej prezentujemy pismo przewodnie do przesłanych uwag.

20130114_do_MAC_Uwagi_do_projektu_NPS_pismo_przewodnie