Jesienią br. KIKE przedyskutowała z PARP szereg aspektów procesu inwestycyjnego towarzyszącego realizacji projektów z dotacji PO RPW II.1.

Przedstawiamy poniżej pierwsze opracowanie PARP będące efektem naszych wspólnych prac, a zawierające: “Informację nt. optymalizacji procesu występowania o zaliczki i ich rozliczania”.

20141104 PARP – Pismo przewodnie

20141104 PARP – Załącznik 1 – Material dla KIKE

PARP jest również gościem rozpoczynającej się dziś XV Konferencji KIKE, gdzie przedstawi najnowsze informacje dot. realizowanych w Polsce Wschodniej projektów dostępowych z dofinansowaniem unijnym.