Zarząd Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej w dniu 14 października 2020 r., uchwałą nr ZA2020/X/1, przyjął w poczet członków Izby firmę:

  1. Centrum Technologii Mobilnych Mobiltek S.A., ul. Józefińska 2, 30-529 Kraków

Serdecznie witamy w KIKE!