Informujemy, że dnia 29 września 2020 r. o godz. 12:00 w  Atlas Tower, Aleje Jerozolimskie 123a, piętro 26, sala A, Warszawa, odbędzie się XVII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków KIKE.

Porządek obrad znajduje się zwyczajowo w materiałach przesłanych do członków Izby wraz z zaproszeniem na Walne.

W przypadku, gdy członek Izby nie będzie mógł wziąć udziału w Walnym bezpośrednio, a chce wpływać aktywnie na działalność Izby – niezbędne będzie udzielenie pełnomocnictwa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Wzór pełnomocnictwa dla osoby reprezentanta obecnego na Walnym: kliknij link. Pełnomocnictwa osoby umocowane powinny przedstawić podczas wydawania mandatów.

Data ZWZC: 29 września 2020 r.
Godzina: 12:00
Miejsce:  Atlas Tower, Aleje Jerozolimskie 123a, piętro 26, sala A, Warszawa

Serdecznie zapraszamy do udziału w XVII ZWZC KIKE.

Zarząd KIKE