Zarząd Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej podczas posiedzenia Zarządu w dniu 2010-03-26 podjął uchwały w zakresie ukonstytuowania się Zarządu oraz wyboru Vice Prezesów. W nowy skład Zarządu wchodzą następujące osoby:

Arkadiusz Binder – Prezes Zarządu

Kamil Kurek – I Vice-Prezes Zarządu

Mariusz Wątor – II Vice-Prezes Zarządu

Andrzej Owczarek – Członek Zarządu

Grzegorz Giecko – Członek Zarządu

Marek Rockstein – Członek Zarządu