Komplet dokumentów złożyła i oczekuje na przyjęcie w poczet członków KIKE firma:

  1. Centrum Technologii Mobilnych Mobiltek S.A., ul. Józefińska 2, 30-529 Kraków, rekomendowana przez e-SBL.net Sp. z o.o. i Firmę Handlową GIGA Arkadiusz Koćma;