W uzgodnieniu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Alior Bank wydłużył termin udzielania Pożyczek Szerokopasmowych finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (PO PC)
Firmy telekomunikacyjne mogą skorzystać z dwóch rodzajów finansowania z oferty Alior Banku. Są to: Pożyczka Szerokopasmowa Inwestycyjna na budowę, rozbudowę lub przebudowę sieci telekomunikacyjnej, zapewniającej dostęp do szybkiego Internetu oraz Pożyczka Szerokopasmowa Płynnościowa, z przeznaczeniem na sfinansowanie niewielkich prac budowlano-montażowych mających na celu przyłączenie do sieci szerokopasmowej nowych odbiorców lub zaoferowanie im usług o wyższym standardzie. Można nią także sfinansować wybrane koszty działalności firmy, m.in. bieżące opłaty za zajęcie pasa drogowego i słupów, dzierżawę infrastruktury technicznej, koszty mediów, wynajmu powierzchni biurowej, remontów lokalu oraz marketingu.
W związku z sytuacją epidemiologiczną Alior Bank dostosował procedury ubiegania się o pożyczkę, dzięki czemu większość dokumentów można przesłać Banku w formie skanów.
Wykorzystanie środków POPC oraz środków własnych Alior Banku pozwala na zmniejszenie oprocentowania do poziomu znacznie poniżej warunków rynkowych. Przedsiębiorstwa telekomunikacyjne mogą uzyskać wsparcie ze środków publicznych w formie pomocy de minimis. Wartość pomocy stanowi różnica w oprocentowaniu rynkowym, a tym, które uzyskuje inwestor.
Firmy korzystające z Pożyczki Szerokopasmowej nie muszą stosować tzw. zasady konkurencyjności, tzn. nie są zobowiązane do korzystania z bazy konkurencyjności stworzonej dla projektów dotacyjnych. Finansowanie inwestycyjne jest udzielane na okres do 15 lat, a płynnościowe do 5 lat.
Oferta Pożyczki Szerokopasmowej Płynnościowej skierowana jest do małych i średnich firm natomiast z Pożyczki Szerokopasmowej Inwestycyjnej mogą skorzystać również inwestorzy posiadający status dużego przedsiębiorcy. Warunkiem ubiegania się o Pożyczkę Szerokopasmową w obu ww. wariantach jest wpis przedsiębiorstwa do rejestru prowadzonego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. Finansowaniu podlegają inwestycje na białych, szarych i czarnych obszarach NGA.
Alior Bank ma jeszcze do zainwestowania ponad 30 mln zł. Jak podkreślają przedstawiciele Banku, chociaż pożyczki szerokopasmowe będą dostępne do końca bieżącego roku, to warto wziąć pod uwagę procesy formalne i nie zwlekać ze złożeniem wniosku. Przed udzieleniem finansowania konieczne bowiem jest przeprowadzenie niezbędnych analiz.


Szczegółowe informacje, wytyczne dla Inwestorów, katalog możliwych do sfinansowania kosztów, wzór wniosku o Pożyczkę Szerokopasmową oraz lista najczęściej zadawanych pytań są dostępne na https://www.aliorbank.pl/pozyczka-szerokopasmowa