Prezes UKE rozpoczyna konsultacje dotyczące projektu „Oferty referencyjnej dla operatorów infrastrukturalnych określającej warunki zapewnienia dostępu do Regionalnych Sieci Szerokopasmowych”.

Prezes UKE, zgodnie z opublikowanym w dniu 30 września 2014 r. „Stanowiskiem Prezesa UKE w sprawie realizacji obowiązku zapewnienia współkorzystania oraz dostępu telekomunikacyjnego do infrastruktury telekomunikacyjnej lub publicznej sieci telekomunikacyjnej wybudowanej w ramach regionalnych sieci szerokopasmowych”, rozpoczyna konsultacje dotyczące projektu „Oferty referencyjnej dla operatorów infrastrukturalnych określającej warunki zapewnienia dostępu do Regionalnych Sieci Szerokopasmowych” (Oferta referencyjna) wraz z:

  • „Wytycznymi dotyczącymi wyznaczania opłat za dostęp do infrastruktury telekomunikacyjnej Regionalnych Sieci Szerokopasmowych”,
  • modelem analitycznym przeznaczonym do analizy opłat za podstawowe usługi hurtowe Regionalnych Sieci Szerokopasmowych, zrealizowanym przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach „Projektu systemowego – działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Więcej na stronie UKE (link)
Polecamy również:
Regulowanie dostępu do RSS-ów wciąż budzi wątpliwości w Telko.in