Urząd Komunikacji Elektronicznej, instytucja o charakterze specjalistycznym w I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zaprasza na warsztaty, które odbędą się 19 listopada 2020 r. w formie on-line.

Zapisy na warsztat będą prowadzone w formie elektronicznej poprzez formularz zgłoszeniowy od 16 listopada do 19 listopada do godziny 9.30.

Formularz rejestracyjny: http://warsztaty-popc.pl/

Warsztaty poprowadzą eksperci z Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Bloki tematyczne:

I „Białe plamy po POPC” – przyczyny nieuwzględnienia PA w konkursach, sposoby objęcia zasięgiem budynków, które nie znalazły się na pierwotnych listach – Joanna Antczak

II Standaryzacja procesu dostępu do usług i sieci POPC – elementy standaryzacji, obszary wdrożenia, korzyści ze stosowania – Anna Czarnecka

Test Margin Squeeze – elementy testu, mechanizm działania, sposoby weryfikacji – Krzysztof Owsianny

III Kontrola projektów budowy sieci POPC – analiza poprawności realizacji projektów w odniesieniu do Wymagań dla sieci POPC, dobre i złe praktyki (przykłady) – Grzegorz Figiel, Tomasz Filipowski

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Kontakt w sprawach organizacyjnych: Julita Sobczak, e-mail: Julita.Sobczak@uke.gov.pl

Warsztaty realizowane są w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej, dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.