PARP przeprowadzi w maju br. 2-miesięczny konkurs na budowę sieci dostępowych w Polsce Wschodniej. Na potrzeby konkursu opracowano nowy katalog kryteriów – nieco inny niż w POIG 8.4. W szczególności dodatkowe punkty przewidziane będą za zobowiązanie podłączenia planowanych sieci dostępowych do węzłów Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej (SSPW).

To kolejny konkurs na sieci dostępowe, w którym premiowane są powiązania z sieciami wojewódzkimi. Niestety – również kolejny, w którym zobowiązanie potencjalnych beneficjentów wymagane jest przed opublikowaniem informacji o szkieletowych usługach i ich kosztach, a także z niepewnymi datami uruchomienia węzłów SSPW. Planowanie inwestycji dostępowych bez w/w danych wprowadza dodatkowe i niepotrzebne w ocenie KIKE elementy ryzyka i niepewności. Zarówno w zakresie kosztów usług szkieletowych, jak i terminów dostępności sieci szkieletowej.

Ten ostatni aspekt jest kluczowy o tyle, że w przypadku oparcia sieci dostępowej na usługach sieci szkieletowych – termin uruchomienia SSPW wpłynie wprost na możliwy termin rozpoczęcia akwizycji usług inwestorów sieci dostępowych. A liczba zawartych umów jest nadal wskaźnikiem rezultatu i w konkursach dla Polski Wschodniej. Powiązanie nowych konkursów tak ściśle z SSPW powoduje więc ryzyko braku możliwości realizacji wskaźnika akwizycji umów, niezbędnych do rozliczenia projektów sieci dostępowych. Wydaje się więc, iż POIG 8.4 jest zdecydowanie bezpieczniejszym działaniem dla budowniczych sieci dostępowych. Przynajmniej z sektora MŚP.

W konkursie mogą brać udział operatorzy dowolnej wielkości. Pula konkursu wyniesie 40 mln Euro. Minimalna wartość projektu – 100 tys. zł.

* * *

Więcej informacji dostępnych jest w poniższej prezentacji i na stronie KFS”u:

https://www.polskaszerokopasmowa.pl/g2/oryginal/2013_04/80371b1ce37424e4501c7822639e2bc4.pdf

https://www.polskaszerokopasmowa.pl/aktualnosci/w-maju-ruszy-konkurs-na-sieci-dostepowe-w-polsce-wschodniej.html