Na stronie Cyfryzacji KPRM opublikowano informacje nt. konsultacji społecznych dotyczących inwestycji na budowę sieci szybkiego internetu – szacowana wartość inwestycji do 2026 roku to 11 miliardów, z czego 9 miliardów ma pochodzić z funduszy UE.

Konsultacje mają na celu:

  • poznanie opinii na temat proponowanych zasad konkursów na dofinansowanie projektów budowy sieci szerokopasmowych – aby wsparcie udzielane było efektywnie i przyczyniło się do wyeliminowania tzw. „białych plam” w dostępie do szybkiego internetu,
  • zebranie planów inwestycyjnych operatorów – po to by wiedzieć, gdzie dostęp do szybkiego internetu zostanie zapewniony na zasadach rynkowych i gdzie nie ma potrzeby interwencji państwa.

Konsultacje trwają do 19 września 2022 roku.

Szczegóły konsultacji dostępne są na stronie Cyfryzacja KPRM