Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie pozytywnie rozpatrzył pozew Voice Netu z Rzeszowa, który protestował przeciwko decyzji CPPC. Wniosek operatora został odrzucony z powodu oceny formalnej. WSA orzekł, że ocena projektu została przeprowadzona w sposób naruszający prawo. Eskperci UKE, na wniosek CPPC, ponownie ocenili wniosek Voice Netu i przyznali, że skarga była słuszna. CPPC prawdopodobnie przychili się do wniosku Sądu. Źródło: Telko.in