Komplet dokumentów złożyła i oczekuje na przyjęcie w poczet członków KIKE firma::

 SAV sp. z  o.o.
 ul. Blokowa 4 lok. 1
 15-788 Białystok
  

rekomendowana przez TVK Hajnówka s.j. i DEBACOM sp. z o.o.