W dniach 25-26 czerwca w Brukseli odbyła się konferencja „Connected Communities” („Łącząc w społecznościach”), organizowana przez Komisję Europejską w ramach nowej inicjatywy wspierania rozbudowy infrastruktury szerokopasmowej (Connected Europe Facility). KIKE od 2014 roku uczestniczy w pracach CEF. W Brukseli obecny był przedstawiciel Izby Piotr Wiąckiewicz.

Piotr Wiąckiewicz - „Connected Communities”  - Bruksela

Piotr Wiąckiewicz – „Connected Communities” – Bruksela

W konferencji wzięło udział ponad stu interesariuszy rozwoju rynku telekomunikacyjnego z 20 krajów członkowskich. Tematem przewodnim pierwszego dnia obrad było „Experiencesharing” (Wymiana doświadczeń), a drugiego – „Mutual learning” (Wzajemna nauka). Kluczowe wystąpienia przeprowadzili eksperci instytucji oferujących nowe możliwości finansowania rozbudowy infrastruktury: Banku Światowego i Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI). Zostały one uzupełnione przez prezentację założeń polityki Komisji Europejskiej w tym zakresie, w kolejnych latach. Interesującym punktem programu były prezentacje doświadczeń i dobrych praktyk z różnych regionów Unii, m.in. Saksonii, Słowenii, Eindhoven czy Sztokholmu. Zestawienie krajowych osiągnięć w budowie FTTH z perspektywą innych państw pozwala w lepszy sposób docenić zaawansowanie i konkurencyjność rodzimy rozwiązań.

W kuluarach Piotr Wiąckiewicz rozmawiał m.in. z Anną Krzyżanowską, szefową DG Connect (Dyrekcji Generalnej KE odpowiedzialnej za rozwój rynku cyfrowego) i Andersem Bohlinem, głównym ekonomistą EIB ws. inwestycji szerokopasmowych. Tematem dyskusji były nowe możliwości finansowania rozbudowy sieci FTTH przez małe i średnie przedsiębiorstwa.

Ponadto omówiono szczegółowo rozwiązania stosowane przez naszych sąsiadów z punktu widzenia dalszego podnoszenia konkurencyjności polskich ISP w obliczu nadchodzących wyzwań, takich jak spodziewana konsolidacja rynku czy realizacja projektów PO PC. Wydaje się, że szczególny nacisk należy położyć na dalszy rozwój współpracy horyzontalnej wewnątrz segmentu MSP i zwiększenie poziomu zaufania pomiędzy partnerami. Doświadczenia innych krajów i regionów zdają się wskazywać, iż jest to warunek konieczny w sytuacji wyczerpywania się prostych możliwości wzrostu.

KIKE zamierza rozwijać zapoczątkowany w ubiegłym roku format relacji międzynarodowych i udziału w procesie konsultacji także na szczeblu europejskim, na którym zapadają przecież kluczowe decyzje również dla krajowego rynku telko.