XXIV Konferencja KIKE – spotkanie ISP w Hotelu Arłamów (17-19.06.2019)

Daleko od zgiełku i wszystko w jednym miejscu – te wrażenia powtarzały się w rozmowach większości uczestników XXIV Konferencji Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej, która odbyła się w dniach 16-18 czerwca w Arłamowie. Podczas Konferencji Operatorzy oraz uczestnicy rynku telekomunikacyjnego mieli okazję wziąć udział w wykładach i prelekcjach, a także skorzystać ze sportowych aktywności jakie Organizator przygotował po raz pierwszy: I Mistrzostwa KIKE SPORTS (rywalizacje w squash, tenis ziemny, stołowy, piłka plażowa, strzelectwo sportowe, jazda konna), Bieg przełajowy na dystansie 3 i 8 km, oraz mecz piłki nożnej Operatorzy kontra Wystawcy. Miejsce zdecydowanie sprzyjało nawiązywaniu i zacieśnianiu kontaktów handlowych oraz kuluarowym rozmowom.

Stosunkowo późna data konferencji pozwoliła też na zorganizowanie w jej trakcie Walnego Zgromadzenia Członków Izby KIKE. Zarząd podkreślił przy tym, że uznaje za celowe regularne łączenie dat obu tych wydarzeń, czemu mają służyć zaproponowane i szczegółowo omówione zmiany w statucie. Omówiono też inne aktualne sprawy wewnątrzizbowe, z których cześć stanie się przedmiotem odrębnych komunikatów KIKE.

Patronat UKE

Oficjalne otwarcie konferencji połączone było z wystąpieniem pani Agnieszki Gładysz, dyrektor Departamentu Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej. Według przedstawionych przez nią danych w 2018 roku wydano osiem miliardów złotych na inwestycje w rozbudowę infrastruktury telekomunikacyjnej, opierającej się głównie na światłowodach (powstało ich 5000 kilometrów). Przedstawicielka UKE opisała także główne trendy na rynku oraz sprawy, którymi aktualnie zajmuje się Urząd, zapewniając też o swym zrozumieniu problemów i potrzeby wsparciu dla małych i średnich przedsiębiorstw telekomunikacyjnych. Przedstawiciele UKE wzięli również udział w panelu poświęconemu problemom ze sprawozdawczością telekomunikacyjną, przedstawiając celowość i zakres sprawozdań, które w praktyce zwiększają obciążenia operatorów. Wyjaśniali także, jak korzystać z najnowszych procedur i ułatwień w dostępie do kanalizacji i kabli.

BGK, Alior, TISE

Konrad Baranowski, wiceprezes KIKE, rozmawiał publicznie z przedstawicielami trzech instytucji finansowych. Panel dyskusyjny z ich udziałem dotyczył głównie pożyczek szerokopasmowych w kontekście przejęć i konsolidacji rynku. Podczas rozmowy poruszono także kwestie różnic w podejściu Alior Banku i TISE do tego tematu. Pani dyrektor Agnieszka Kwiatkowska z Banku Gospodarstwa Krajowego zrelacjonowała ponadto tematykę rozmów prowadzonych aktualnie z przedstawicielami Komisji Europejskiej w kontekście nowej perspektywy finansowej. Podkreśliła, że przyznawane obecnie pożyczki mają szeroką definicję kosztów kwalifikowanych, co ma ułatwić operatorom korzystanie z tej formy wsparcia.

PIKE

Skomplikowane relacje pomiędzy operatorami, nadawcami i twórcami były przedmiotem analizy przedstawionej przez prezesa PIKE Jerzego Straszewskiego oraz innych uczestników panelu „Operator a nadawca – prace nad zmianami prawa”. Wielokrotnie podkreślano przy tym istniejący na rynku brak równowagi w relacjach nadawców telewizyjnych i operatorów kablowych, była też w tym kontekście mowa o dyskryminacji i potrzebie obrony polskich przedsiębiorców. Zdaniem uczestników panelu problem ten wymaga nowej regulacji prawnej, ingerencji regulatorów rynku lub przynajmniej porozumienia w postaci kodeksu dobrych praktyk. Warto w tym kontekście przytoczyć stanowisko Witolda Kołodziejskiego, przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, który udzielając wywiadu dla dostępnego na konferencji periodyku KIKE#NEWS zaznaczył, że będąc zwolennikiem kodeksu dobrych praktyk regulującego relacje nadawców z operatorami nie widzi realnych perspektyw na jego przyjęcie i dlatego popiera inicjatywę zgłoszoną przez środowiska kablowe na Parlamentarny Zespół Przedsiębiorczości, która zmierza do ustawowego zagwarantowania równego traktowania podmiotów w relacjach nadawca-operator-klient.

Sprawy branży telekomunikacyjnej

Na XXIV Konferencji KIKE odbyło się także przedstawienie i podsumowanie projektów realizowanych obecnie przez iNET Group, Stowarzyszenie e-Południe i EPIX dla operatorów sektora MŚP. Szczególne zainteresowanie wzbudził projekt MiStrategia – ogólnopolskiej inicjatywy pozwalającej lepiej promować lokalnych operatorów za pośrednictwem portalu internetowego oraz wyjątkowej kampanii reklamowej, która ma ruszyć już jesienią.

Ponadto uczestnicy prelekcji i warsztatów mogli zapoznać się ze stanem zaawansowania prac nad nowelizacją Megaustawy, zmianami prawa telekomunikacyjnego i autorskiego. Swoje miejsce w agendzie miała także tematyka cyberbezpieczeństwa i projekt KIKE Safe, który rozszerza swoją działalność o usługi związane z RODO.

Spośród wszystkich wystąpień podczas drugiego dnia konferencji największe zainteresowanie wzbudził natomiast panel grupy roboczej KIKE do spraw kontaktów z administracją publiczną (GRAP) oraz raport prezentujący doświadczenia operatorów telekomunikacyjnych ze współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie korzystania z pasa drogowego dróg gminnych i powiatowych. Twórcy tego raportu przedstawili też aktualne zaawansowanie prac nad nowelizacją ustawy o drogach publicznych.

W tle wystąpień merytorycznych toczyły się też wyjątkowe zmagania sportowe raz wspomniane wcześniej rozmowy kuluarowe. W ramach Konferencji odbył się również Bieszczadzki Wieczór Integracyjny w Karczmie na Stoku na terenie Hotelu Arłamów, a także Sportowa Gala KIKE w której przyznano medale w konkurencjach sportowych a gościnnie, na zaproszenie Stowarzyszenia e-Południe animującego markę MiŚOT, wystąpił legendarny zespół Lombard.

Za organizację XXIV Konferencji KIKE odpowiadała spółka KIKE Events, w której trwają już prace nad przygotowaniami kolejnej, jubileuszowej XXV Konferencji KIKE, na którą zapraszamy jesienią tego roku.