Kolejne spotkanie zespołu KIKE w składzie Konrad Baranowski, Piotr Wiąckiewicz z Dyrektorem oraz pracownikami merytorycznymi Departamentu Programów Europejskich BGK dotyczyło przygotowań do planowanego na II kwartał trzeciego przetargu na wybór pośredników finansowych, wdrażających następną turę pożyczek szerokopasmowych. Tematem rozmów były następujące kwestie:

  • stan przygotowań do przetargu,
  • możliwości pozyskania nowych pośredników, w tym banków spółdzielczych i funduszy pożyczkowych w oparciu o wspólne działania promocyjne i zapoznanie środowisk,
  • obecna sytuacja w zakresie wydatkowania środków przeznaczonych na pożyczki,
  • możliwe przeniesienie punktu ciężkości z budowy sieci na konsolidację rynku w postaci akwizycji i przejęć.

Ustalono, iż w przypadku organizacji przez BGK spotkań dla potencjalnych uczestników przetargu, KIKE wystąpi jako partner merytoryczny takich wydarzeń, zapewniając wkład w zakresie prezentacji potencjału ekonomicznego branży ISP.